Genel Bilgiler

Bilim dalımızın bilgi ve beceriler ile donatılmış hekimler yetiştirmek; bilime katkı sağlayacak bilgi ve teknolojiler üretmek; şehrimiz ve çevresinde kaliteli, ulaşılabilir sağlık hizmeti sunmak; bilim dalımızın gelişimine katkı sağlayacak etkinlikler (sempozyum, kongre, çalıştay vb) düzenlemek; ayrıca, ulusal ve uluslararası temel bilim ve klinik araştırmalar eşliğinde endokrinoloji ve metabolizma hastalıklarında tanı, koruyucu ve tedavi edici hizmetlerde en etkili yaklaşımları araştırmak ve insanımızın faydasına sunmaktır.

Hasta Hizmetleri

Endokrinoloji ve metabolizma hastalıklarının pek çoğu ayaktan tetkik, tedavi ve izlem gerektirmektedir. Bu amaca yönelik olarak düzenlenmiş bulunan 2 endokrin polikniğimizde; Genel endokrinoloji, hipofiz, tiroid, paratiroid,  adrenal bez hastalıkları, diyabet, obezite, lipid metabolizma bozuklukları, hipertansiyon,  osteoporoz ve diğer metabolik kemik hastalıkları, gebelikte sıkça rastlanan endokrin bozukluklar ile ilgili hizmet sunulmaktadır.

Klinik Biyokimya ABD yönetiminde laboratuvarımızda genel ve özel (otoantikorlar, IGF-1, GH, ACTH, Kortizol, Prolaktin vb) endokrinolojik testler yapılmakta, bazı özel testlerimiz referans laboratuvarlarla koordineli bir şekilde sonuçlandırılmaktadır.

Radyoloji ABD bağlı ünitelerimizde MR, BT, USG, Kemik Mineral Yoğunluğu ölçümlerimiz düzenli ve randevulu olarak gerçekleştirilmektedir.

Diyabet en sık gözlenen endokrinolojik rahatsızlıktır. Bölümümüzde kan şekerinin kontrolü ve komplikasyonların önlenmesi amacı ile dünyada uygulanan tüm tedaviler hastalarımıza sunulmaktadır. Diyabete bağlı göz ve böbrek hastalıkları ayrıca diyabetik ayak yara ve enfeksiyonları ile mücadele için ilgili bölümlerle irtibat halinde geniş tedavi olanağı sunulmaktadır.

Gebelik diyabeti ile ilgili olarak şehrimizdeki tüm ünitelerle açık iletişimle yakın takip yapılmaktadır. Hastaların eğitimi için diyabet eğitim hemşiresi ve beslenme eğitimi amaçlı diyetisyenlerimiz hastaların tedavisine aktif olarak katılmakta ve polikliniğimiz ile aynı bölüm içinde hizmet vermektedirler.

Tiroid ve paratiroid hastalıkları ayrıntılı değerlendirilmekte, tiroid doppler ultrasonografisi, aspirasyon biopsisi hastalarımızın hizmetine sunulmaktadır. Operasyonlarımız Genel Cerrahi ABD tarafından başarı ile gerçekleştirilmektedir.

Nükleer Tıp bölümümüzde tiroid, paratiroid bez nükleer görüntülemeleri ve tedavileri (radyoaktif iyot) başarı ile uygulanmaktadır.

Dünyada ve ülkemizde önemli bir sorun olan obeziteye yönelik ayrıntılı araştırma ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Vücut yağ dağılımı son teknolojik yöntemlerle detaylı değerlendirilmektedir. Yakın doktor ve diyetisyen kontrolü ile uzun dönem takip ve lüzumu halinde ilaç tedavisi sağlanmaktadır. Gerekirse Genel Cerrahi bölümümüz ile irtibata geçilerek hastalar obezite cerrahisine yönlendirilmektedir.

Osteoporozun tanı ve tadavisi için gerekli tüm tetkikler, endokrinoloji bölümü doktorları tarafından yönlendirilmektedir. Diğer metabolik kemik hastalıkları ve kalsiyum metabolizması bozuklukları da endokrinolojinin uzmanlık alanı içindedir (osteomalazi, D vitamini eksikliği ve hiperparatiroidi gibi).

Kolesterol ve trigliserid metabolizması bozuklukları (dislipidemi) diğer bir yaygın metabolik sorundur. LDL kolesterol veya trigliserid yüksekliği ve HDL kolesterol düşüklüğü genetik, kazanılmış veya bazı endokrinolojik rahatsızlıklara bağlı olabilir. Bu durumlar kalp hastalığı riskini arttırabilmektedir. Bölümümüzde gerekli araştırma ve tedaviler uygulanarak dislipidemiler başarı ile tedavi edilmektedir. Ailesel hiperkolesterolemi ve hipertrigliseridemilerde lipid aferezi ünitemizde başarı ve düzenle yapılmaktadır.

Hipofiz bezi hastalıkları nadir görülmekle birlikte ciddi sorunlara yol açabilmektedirler. Tanı erken ve uygun bir şekilde konulursa tedavi genelde mümkündür. Hipofizin hormon üreten tümörleri (Akromegali, Cushing sendromu, prolaktinoma gibi) önemli sağlık sorunlarına neden olmaktadırlar. Hipofiz bezinin değişik nedenlerle az çalışması da kişinin günlük hayatını etkilemektedir. Tüm bu sorunlar bilim dalımızda ayrıntılı incelenmekte, uyarı veya baskılama testleri yapılmakta ve başarılı tedavileri sağlanabilmektedir. Gerekiyorsa Beyin Cerrahisi bölümü ile cerrahi tedavi açısından temasa geçilmektedir.

Böbrek üstü bezinin (adrenal bez) aşırı çalışması hipertansiyona (yüksek kan basıncına) neden olabilir. Feokromositoma, Cushing sendromu, hiperaldosteronizm tetkik ve tedavileri ünitemizde yapılmaktadır. Az çalışması (Addison hastalığı) ise hayati önem arz eden bir tabloya yol açabilir. Bu durumların ve adrenal kitlelerin tedavisi ve takibi endokrinoloji bölümümüzde yapılmaktadır. Operasyon gerektiren hastalarımız Genel Cerrahi ABD tarafından  başarıyla opere edilmekte ve operasyon sırasında yakın takipleri tarafımızca sağlanmaktadır.

Doktorlarımız

Doç. Dr. Eren Gürkan (Bilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Müge Özsan Yılmaz

Uzm. Dr. Ayşenur Karahan

Endokrin Ekibimiz

Diyabet Hemşiresi Arzu Biçen

Servis Sorumlu Hemşire Müzeyyen Gülsüren

Başdiyetisyen Sinem Nergizoğlu

Diyetisyen Servet Yıldız

Diyetisyen Kinana Arslan

Diyetisyen Yasemin İşler

Klinik Araştırma Saha Koordinatörümüz

Nasıl Randevu Alabilirim?

Bölümümüzde poliklinik muayenesi ve öğretim üyesi muayeneleri için 0850 840 00 31 numaralı telefondan veya hastane.mku.edu.tr adresinde ‘online randevu’ linkinden randevu alınabilmektedir.

Hastanemizin diğer bölümlerinde muayene olup yönlendirilen hastalar doğrudan başvuru yapabilmektedirler.

İletişim

Bölümümüzün öğretim üyeleri odaları ve poliklinik hizmet odaları Aysel Sabuncu Poliklinik Binası üst katındadır.

Santral: 0326-229 10 00

Sekreterlik: 2510-2610

Poliklinik: 2511-2512