Tüm bu hakların amacı ‘insan sağlığının yüksek düzeyde korunmasını’ ve sağlık hizmetlerinin yüksek kalitede verilmesini sağlamaktır.

Amacımız

  • Hastanemizden hizmet alan tüm hasta ve yakınlarının hastanemiz ile ilgili görüş ve düşüncelerini öğrenebilmek
  • Bildirilen tüm görüşleri hizmet kalitemizi artırmak amacıyla ilgili birim yöneticilerinin desteğini alarak değerlendirmek
  • Değerlendirme sonrası yapılan planlamalar ve sonuç hakkında, bölüme ve bildirimi yapan hastamıza geri dönüş yapmak

HASTA HAKLARI

1 – Hizmetten Genel Olarak Faydalanma

Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.

2- Bilgilendirme ve Bilgi isteme

Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı isteme hakkı vardır.

3- Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme ve Değiştirme

Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve ve seçtiği sağlık tesisinde verilensağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.

4- Mahremiyet

Her türlü tıbbi müdahale, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle icra edilir. Hastalar gizliliği ve gerekli önlemlerin alınarak mahremiyetin sağlandığı uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

5- Reddetme, Durdurma, Rıza ve İzin

Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde faydalanmaya hakları vardır.

6- Güvenlik

Güvenli bir ortamda sağlık hizmeti alma hakkı vardır.

7- Dini Vecibelerini Yerine Getirme

Sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

8- İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi, Saygınlık Görme ve Rahatlık

Saygı, özen ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

9- Ziyaret ve Refakatçi Bulundurma Hakkı

Sağlık tesislerince belirlenen usül ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabül etmeye, mevzuat ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.

10- Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı

Haklarının ihlali halinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde her türlü başvuru şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.

 

Tıbbi Sosyal Hizmet Sorumlusu: Özgür ÜREGEN

İletişim: 0 (326) 229 10 00 /2047

E-posta : ouregen@mku.edu.tr 

Hasta Hakları Birim Çalışanı :Sait TOY

İletişim: 0 (326) 229 10 00 / 2044

E-posta : stoy@mku.edu.tr