HASTA SORUMLULUKLARI

 Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullanıldığı ilaçları ve sağlığı ile ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak karar verir.

  • Hastane Kurallarına Uyma

Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder.

  • Tedavisi ile İlgili Önerilere Uyma

Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli

  • Sağlık Bakanlığı Düzenlemelerine Uyma

Randevu tarih ve saatine uyar, değişiklikleri ilgili yere bildirir.

İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterir.

Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz.

Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında  Hasta Hakları Birimi’ne başvuruda bulunabilir.