MİSYON

 

Üniversite Hastanemiz, bulunduğu bölgede toplumun ruh ve beden sağlığının korunmasını, 3.basamak sağlık kuruluşu olarak üst düzeyde tanı ve tedavi hizmetinin çağdaş bilgi ve teknolojiyi kullanarak sunulmasını, evrensel standartlarda eğitim, öğretim ve araştırma yapılması için gerekli altyapı desteğinin sağlanmasını amaçlar. Bu amacını, sahip olduğu üstün nitelikli kadrosu ile güncel bilgi ve modern teknoloji eşliğinde, evrensel standartlarda kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti vererek gerçekleştirir.

 

VİZYON

 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Türkiye’de önde gelen ve    Dünya’ da saygın; üst düzeyde bilgi birikimine sahip, topluma bilimsel ve çağdaş altyapısı ile kaliteli sağlık hizmeti sunan, bilimsel araştırmalara yön veren ve yenilikleri ilk uygulayan genç ve dinamik kadrosuyla sağlık hizmetleri açısından ulusal ve uluslararası standartlara uygun sağlık hizmeti üreten bir kuruluş olmaktır.

HEDEFLERİMİZ

 

 1. Eşit ve bütüncül yaklaşımla yüksek kalitede sağlık hizmeti sunmak,
 2. Uluslararası standartlarda sağlık hizmeti sunmak,
 3. Sağlık sektöründe ulusal ve uluslararası platformda rol model olan hastane olmak,
 4. Hizmet verdiğimiz topluma hastalıkta ve sağlıkta yüksek yaşam kalitesi sağlamak,
 5. Saygıyı esas alarak tüm çalışanlarına memnuniyetin üst düzeyde olduğu çalışma ortamı sağlamak,
 6. Nitelikli ve etkili sağlık hizmeti için kalite ve akreditasyon çalışmalarını takip etmek ve kalite hedeflerinde belirlenen oranların üzerine çıkmak.

AMAÇ

 1. Yürütülen kalite ve akreditasyon çalışmaları ile sağlık alanında kaliteli sağlık hizmetini üst düzeyde sunmak ,
 2. Hasta memnuniyetinin üst düzeyde olduğu bir hastane olmak.
 3. Sağlık alanındaki yenilikleri yakalayarak insan haklarına yakışır bir hizmet sunmak ,
 4. Hasta ve çalışan odaklı hizmet sunmak.

 

DEĞERLERİMİZ

 1. Güvenilir çalışma alanı ve hizmet alanı.
 2. Hakkaniyetli bir sağlık
 3. Yeniliklere açıklık.
 4. Tıbbi etik kurallara bağlılık.
 5. Hasta ve çalışan haklarına saygılı.
 6. Takım ruhuna sahip bir çalışma ortamı.
 7. Verimli, etkili, etkin ve sürekli bir sağlık hizmet