KURUMSAL HİZMETLER

 

KALİTE YÖNETİMİ 1.         2022 yılında alınan hizmet kalite puanımızı korumak  ve üzerine çıkarmak.

2.         Düzenleyici önleyici faaliyetlerin %95 ini çözüme kavuşturmak.

3.         Yeni SKS versiyon 6.1 ile ilgili değişen/eklenen standartların tüm hastanede eksiksiz bir şekilde uygulanmasının sürdürülmesini sağlamak.

DOKÜMAN YÖNETİMİ 1.       Revize edilecek dosyaların %95 oranında revizyonunu sağlamak.

2.       Sistem üzerinden dokümanlara %90 oranında ulaşımının sürekliliğini sağlamak.

GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ 1.       Hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit eden olayların %100 bildiriminin yapılmasının sürekliliğini sağlamak.

2.       Olay bildirimlerin kök neden analizlerini yaparak çözümünün sürekliliğini sağlamak.

ACİL DURUM AFET YÖNETİMİ 1.       Kliniklerin %80 inde tatbikat uygulanması yapılması.

2.       Eksiksiz Doldurulan beyaz-mavi-pembe kod olay bildirim formu oranını %100 oranında olmasının sürekliliğini sağlamak.

HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLER
HASTA DENEYİMİ 1.       Hastalardan alınan onam oranının %100 olmasının sürekliliğini sağlamak.

2.       2024 yılı hasta memnuniyet oranının arttırılmasını sağlamak

YAŞAM SONU HİZMETLER Defin formlarının %100 oranında eksiksiz doldurulmasının sürekliliğini sağlamak
SAĞLIKLI ÇALIŞMA YAŞAMI 1.   Personelimizin sağlık taramalarını yaptırılma oranın  %100 olmasının sürekliliğini sağlamak.

2.     İş ergonomisine uygun bir şekilde uygun iş uygun personel ilkesinin kurum olarak benimsenmesi ve personelin sağlık durumuna göre çalışma şartları ve ortamın uygun hale getirilmesinin sürekliliğini sağlamak

3.     Hemşirelerin bölüm değiştirme oranını % 5 ve altı olmasını sağlamak

4.     Kurumdan ayrılan personel oranını %1 ve altı olmasını sağlamak

5.     Kesici delici alet yaralanma oranının % 1 ve altı olmasını sağlamak

6.     Kan ve vücut sıvısı ile bulaş oranın  % 1 ve altı olmasını sağlamak

7.     Personelin eğitimlere katılma oranını %100 ın üzerinde olmasının sürekliliğinin sağlanması

SAĞLIK HİZMETLERİ 

HASTA BAKIMI 1.   Yatan hasta bakım planı uygulamasının  %100 oranında yapılmasını sağlamak.

2.   Hastaların  %100 oranında güvenli transferinin sürekliliğini sağlamak.

3.  Düşen hasta oranının %1 olmasını sağlamak

4.   Hastalarının klinik risk değerlendirmeleri düşme riskine yönelik önlemleri %100 oranında olmasının sürekliliğinin sağlanması.

İLAÇ YÖNETIMI 1.    Miadı Geçen İlaç  Malzeme Oranının  %5 olmasını sağlamak.

2.    İmha Edilen İlaç  Malzeme Oranını %5 olmasını sağlamak

3.    Stok fazlası ilaç miktarını %15 seviyesi altına düşürmek

4.    İlaç miktarı kritik seviyeye düşmeden temin edilmesi oranının %80 olmasını sağlamak.

ENFEKSIYONLARIN ÖNLENMESI 1.         Tıbbi atıkların kontrolü eğitimlerine sağlık ve temizlik personellerin %100‘ünün katılımının sürekliliğini sağlamak

2.         El hijyeni Uyumunu % 90 in üzerinde tutmak

STERILIZASYON HIZMETLERI  Steril edilecek malzemeleri en uygun steril etme yöntemiyle %100 oranında steril edilmesinin sürekliliğini sağlamak .
TRANSFÜZYON HIZMETLERI 1.          Transfüzyon kan istem formunun %100 oranında eksiksiz doldurulmasının sürekliliğini sağlamak

2.          İmha edilen kan miktarını 3 aylık %2 nin altında tutmak ve imha oranını düşürmek

RADYASYON GÜVENLIĞI 1.       Radyoloji  biriminde çalışan personelin %100 ünün dozimetre ölçümlerinin 3 ayda bir yapılmasının sürekliliğini sağlamak.

2.       Radyasyona maruz kalan personelin sağlık taramalarını %100 oranında tamamlamasının sürekliliğini sağlamak

3.       Tekrarlayan çekim sayısı oranında % 8 i geçmemek.

ACIL SERVIS 1.       Acil servis çalışanlarına yılda iki kez  %100 katılım sağlanarak CPR eğitimi verilmesinin sürekliliğini sağlamak

2.       Acil servise çağrılan konsültan hekimin, çağrıldığı andan itibaren, acil servise ortalama ulaşma süresinin  30 dakikanın altında  olmasının sağlanması.

3.       Acil servise 24 saat içerisinde aynı şikayetle tekrar başvuran hasta sayısı ve oranını %15’nin altında tutmak

AMELIYATHANE 1.       Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin %100 oranında eksiksiz doldurulmasının sürekliliğini sağlamak.

2.       Ameliyat masalarının HKS çerçevesinde %100 efektif kullanımının sürekliliğinin sağlanması

POLIKLINIK HIZMETLER 1.       Ayaktan hasta memnuniyet oranını %90 ve üzeri oranında olmasını sağlamak.

2.       Polikliniğe başvuran hasta sayısının %10 oranında arttırılması

BIYOKIMYA LABORATUVARI 1.       Reddedilen numune oranlarını tespit ederek %  2 nin altında  olmasını sağlamak

2.       Panik  Değer sonuçların %100  oranında zamanında ve etkin şekilde bildiriminin sağlanması.

3.       Tekrar edilen test oranı %1 ‘in altında tutmak.

4.       Kaybolan numune oranını %0.1 in altında tutmak ve önlemek

DOĞUM HİZMETLERİ 1.       Güvenli Doğum Kontrol Listesi Kullanım Oranı %100 oranında eksiksiz kullanılmasının sürekliliğini sağlamak

2.       Doğumdan sonraki ilk bir saat içinde ten tene temas uygulanan anne çifti oranının %60 ve üzeri olmasının sağlanması

YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ 1.       Yoğun bakım ünitesinde bası ülseri gelişen hasta oranının %5 altında olmasının sağlanması.

2.       Beklenen mortalite oranının (hastalık şiddeti skorlarına göre)   %45 altında olmasının sağlanması.

3.     Yoğun Bakım  yeniden yatış oranı hedef  değerini %5 in altında tutmak.

YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ 1.       Beklenen mortalite oranının (hastalık şiddeti skorlarına göre)   %10 un altında olmasının  sağlanması.

2.       Anne sütü eğitimlerinin % 100 verilmesinin sürekliliğini sağlamak.

DESTEK HİZMETLERİ 

TESIS YÖNETIMI 1.       Tesis Kaynaklı Düşme oranını %0 ın altında tutmak.

2.       Bina turlarının  %100 oranında düzenli yapılmasının sürekliliğini sağlamak ve  gerekirse DÖF başlatılmasını sağlamak

3.       Su depolarının periyodik bakımlarının, klor ölçümlerinin % 100 oranında yapılmasının sürekliliğini sağlamak

OTELCILIK HIZMETLERI 1.       Çamaşırların %90 oranında yıkanıp ütülenip servislere teslim edilmesinin sağlanması.

2.       Mutfak personeline 6 ayda bir Sanitasyon ve Hijyen eğitiminin %95 katılımla verilmesinin sağlanması.

BILGI YÖNETIMI SISTEMI 1.       HBYS üzerinde “Kalite Yönetim Birimi” modülünü kullanarak hastane içerisinde kullanılan tüm formların dijital ortamda ulaşılabilir olmasının sürekliliğinin  sağlanması.

2.       Hastane web sitesinin güncelliğinin sağlanması ve yenilenmesi.

MALZEME VE CIHAZ YÖNETIMI 1.       Stok fazlası sarf malzeme  miktarını %15 seviyesi altına düşürmek.

2.       İlaç miktarı kritik seviyeye düşmeden temin edilmesi oranının %85 olmasını sağlamak.

TIBBI KAYIT VE ARŞIV HIZMETLERI Eksiksiz dosya oranın %80’nin üstünde olmasını sağlamak.
ATIK YÖNETIMI 1.       Teşhis ve tedavi hizmetleri verilen tüm bölümlerde çalışan personelin %100 üne ‘tıbbi atıkların kaynağında ayrıştırılması,depolanması ve bertarafı ‘hakkında eğitim verilmesinin sağlanması.

2.       Hastanemizde kullanılan tıbbi atık miktarının yıllık oranlarının %5 kadar azaltılmasını sağlamak

GÖSTERGE YÖNETİMİ
GÖSTERGE YÖNETIMI 1.       Tüm göstergelerin hedef değerlerini % 85 oranında yakalamayı sağlamak.