BÖLÜMLER HEDEFLER

KURUMSAL HİZMETLER 

KALİTE YÖNETİMİ 1.       Hizmet kalite puanımızı 85 in üzerine çıkarmak.

2.       Düzenleyici önleyici faaliyetlerin en az %90 ını çözüme kavuşturmak.

DOKÜMAN YÖNETİMİ 1.       Revize edilecek dosyaların %90 oranında revizyonunu sağlamak.

2.       Sistem üzerinden doküman ulaşımı %80 oranında sağlamak.

GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ 1.       Hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit eden olayların %100 bildirimini sağlamak.

2.       Olay bildirimlerin kök neden analizlerini yaparak çözüm sağlamak.

ACİL DURUM AFET YÖNETİMİ Kliniklerin %80 inde tatbikat uygulanması yapılması.
HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLER
HASTA DENEYİMİ Hastalardan alınan onam oranının %100 olmasını sağlamak.
YAŞAM SONU HİZMETLER Defin formlarının %100 oranında eksiksiz doldurulması.
SAĞLIKLI ÇALIŞMA YAŞAMI Personelimizin sağlık taramalarını %100 yaptırmalarını sağlamak
SAĞLIK HİZMETLERİ
HASTA BAKIMI 1.   Yatan hasta bakım planı uygulamasının  %100 oranında yapılmasını sağlamak.

2.   Hastaların  %100 oranında güvenli transferini sağlamak.

İLAÇ YÖNETIMI 1.    Miadı Geçen İlaç  Malzeme Oranının  %0 olmasını sağlamak.

2.    İmha Edilen İlaç  Malzeme Oranını %0 olmasını sağlamak

3.    Stok fazlası ilaç miktarını %10 seviyesi altına düşürmek

4.    İlaç miktarı kritik seviyeye düşmeden temin edilmesi oranının %80 olmasını sağlamak.

ENFEKSIYONLARIN ÖNLENMESI  Tıbbi atıkların kontrolü eğitimlerine sağlık ve temizlik personellerin %100‘ünün katılımını sağlamak
STERILIZASYON HIZMETLERI  Steril edilecek malzemeleri en uygun steril etme yöntemiyle %100 oranında steril etmek .
TRANSFÜZYON HIZMETLERI Transfüzyon kan istem formunun %100 oranında eksiksiz doldurulmasını sağlamak
RADYASYON GÜVENLIĞI 1.       Radyoloji  biriminde çalışan personelin %100 ünün dozimetre ölçümlerinin 3 ayda bir yapılmasını sağlamak.

2.       Radyasyona maruz kalan personelin sağlık taramalarını %100 oranında tamamlamak.

ACIL SERVIS 1.       Acil servis çalışanlarına yılda iki kez  %100 katılım sağlanarak CPR eğitimi verilmesi.

2.       Acil servise çağrılan konsültan hekimin, çağrıldığı andan itibaren, acil servise ortalama ulaşma süresinin  30 dakikanın altında  olmasının sağlanması.

AMELIYATHANE 1.       Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin %100 oranında eksiksiz doldurulmasını sağlamak.

2.       Ameliyat masalarının %100 efektif kullanımının HKS çerçevesinde sağlamak.

POLIKLINIK HIZMETLER Ayaktan Hasta memnuniyet oranını %90 ‘nın üzerinde tutmak.
BIYOKIMYA LABORATUVARI 1.       Reddedilen numune oranlarını tespit ederek %  2 altında  olmasını sağlamak

2.       Panik  Değer sonuçların %100  oranında zamanında ve etkin şekilde bildiriminin sağlanması.

DOĞUM HİZMETLERİ Güvenli Doğum Kontrol Listesi Kullanım Oranı %100 oranında eksiksiz kullanılmasının sağlanması.
YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ 1.       Yoğun bakım ünitesinde bası ülseri gelişen hasta oranının %1 altında olmasının sağlanması.

2.       Beklenen mortalite oranının (hastalık şiddeti skorlarına göre)   %40 altında olmasının  sağlaması.

YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ Beklenen mortalite oranının (hastalık şiddeti skorlarına göre)   %1 altında olmasının  sağlaması.
DESTEK HİZMETLERİ
TESIS YÖNETIMI 1.       Tesis Kaynaklı Düşme  oranını %1 in altında tutmak.

2.       Bina turlarının  %100 oranında düzenli yapılması ve  gerekirse DÖF başlatılması sağlamak

3.       Su depolarının periyodik bakımlarının, klor ölçümlerinin % 100 oranında yapılmasını sağlamak

OTELCILIK HIZMETLERI 1.       Çamaşırların %95 oranında yıkanıp ütülenip servislere teslim edilmesinin sağlanması.

2.       Mutfak personeline 6 ayda bir Sanitasyon ve Hijyen eğitiminin %100 katılımla verilmesinin sağlanması.

BILGI YÖNETIMI SISTEMI 1.       HBYS üzerinde “Kalite Yönetim Birimi” modülünü kullanarak hastane içerisinde kullanılan tüm formların dijital ortamda ulaşılabilir  olmasının  sağlanması.

2.       Hastane web sitesinin güncelliğinin sağlanması ve yenilenmesi.

MALZEME VE CIHAZ YÖNETIMI 1.       Stok fazlası sarf malzeme  miktarını %10 seviyesi altına düşürmek.

2.       İlaç miktarı kritik seviyeye düşmeden temin edilmesi oranının %80 olmasını sağlamak.

TIBBI KAYIT VE ARŞIV HIZMETLERI Eksiksiz dosya oranın %80’nin üstünde olmasını sağlamak.
ATIK YÖNETIMI Teşhis ve tedavi hizmetleri verilen tüm bölümlerde çalışan personelin %100 üne ‘tıbbi atıkların kaynağında ayrıştırılması,depolanması ve bertarafı ‘hakkında eğitim verilmesinin sağlanması.
GÖSTERGE YÖNETİMİ
GÖSTERGE YÖNETIMI 1.       Tüm göstergelerin hedef değerlerini % 90 oranında yakalamayı sağlamak.