Sosyal Sorumluluk Faaliyet Konularımız:

• Sigara ile mücadele
• Obezite ile mücadele
• Toplumun diş sağlığı ile ilgili farkındalık ve bilgi düzeyinin artırılması
• Toplumun ruh sağlığı ile ilgili farkındalık ve bilgi düzeyinin artırılması
• Hastaları işe girme konusunda güçlendirme ve teşvik
• Hastaların ürettikleri ürünlerin satışa sunulduğu sosyal etkinlikler artırılması
• Kronik hastalıklarla mücadele için geliştirilen eğitici ve önleyici faaliyetler
• Organ bağışının teşviki
• Giyim, yemek, kültürel ve fiziksel aktivite alışkanlıkları
• Kanserde erken teşhisin önemi
• Sağlıklı yaşam için sağlıklı beslenme
• Sağlıklı yaşam için genç nüfusun spor faaliyetleri
• Uzun dönem yatan hastaların psikolojik, sosyal ve kültürel gelişimlerinin teşviki
• Anne sütü ile beslenmenin teşviki
• Gebe hastalara yönelik eğitim faaliyetleri
• Toplum sağlığını tehdit eden bölgesel etkenlerle mücadele kapsamında yerel yönetimlerle iş birliği