Medine DARAOĞLU
Medine DARAOĞLUHastane Müdürü
0326 229 10 00-1022
dmedine@mku.edu.tr

LİSANS

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler

YÜKSEK LİSANS

HMKÜ İşletme Anabilim Dalı

1990-1994

Hatay Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Kız Yetiştirme Yurt Müdürlüğü

1994-1997

Hatay Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcılığı

1997-2003

Hatay Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü

2003-

HMKÜ Araştırma Hastanesi Hastane Müdürü

 1. Personel Özlük Birimi
 2. Yazı İşleri-Evrak Kayıt Birimi
 3. Sağlık Kurulu-Adi Vaka Birimi
 4. Yoğun Bakım Hizmetleri
 5. Sterilizasyon Ünitesi
 6. Ameliyathane Birimi
 7. Taşınır Kayıt Birimi
 8. Merkez Arşiv Birimi
 9. Satın Alma Birimi (Hastane Bütçesi)
 10. Endoskopi ünitesi
 11. Anjiyo ünitesi