8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile dünyada kadın varlığının ve haklarının farkındalığını yaratmak kadınların haklarını savunabilmek, sağlıklı bir kadının sağlıklı bir yaşam demek olduğunun sosyal bilincini tüm toplumda hissettirmek amacıyla 11-12-13 Mart’ta Hastane Başhekimliği, Hastane Başmüdürlüğü ve Türk Tıp Öğrencileri Birliğininde katılımı ile başlayan etkinliklerin ilk gününde büyük katılım sağlanmış olup, halk, personel ve öğrenciler ile anlamlı bir köprü inşa edilmiştir.