Hastanemiz Cerrahi Onkoloji Polikliniği hizmet vermeye başlamıştır. Cerrahi onkoloji uzmanı Genel Cerrah Sayın Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Esat DUYMUŞ hastanemizde alanında uzman hekimlerimizden biri ve Hatay’ da Cerrahi Onkoloji alanında branşlaşmış ve cerrahi onkoloji yan dal uzmanı olarak hizmet veren tek hekimdir.

Cerrahi Onkoloji; Genel Cerrahi Anabilim Dalı içerisinde özelleşmiş bir bilim dalıdır. Kanser cerrahisi ile ilgilenir. Kanserin önlenmesi, erken teşhisi, tanı sonrası kanserin cerrahi tedavisi ve cerrahiden sonra tüm tüm takip ve tedavi aşamasından öncelikli sorumludur. Kanser tedavisi doğru ve zamanında tanı konularak, gecikmeden tedavi gerektiren bir sağlık problemidir. Bu yüzden multidisipliner bir yaklaşımla ilgili branşların koordineli bir şekilde çalışmasını gerektirir. Kliniğimizde;

-Melanom ve Sarkom eksizyonu( İnguinal lenfatik diseksiyon, Melanom için sentinel lenf nodu diseksiyonu,

-Abdominal sarkom rezeksiyonu, gövde ve ekstremite sarkom cerrahisi),

-Gastrointestinal Cerrahi (Mide Kanseri için: Gastrektomi+D2 lenf nodu diseksiyonu,

-Pankreas Kanseri için: Whipple ameliyatı, total pankreatektomiler,

-Karaciğer Kanseri: Major karaciğer rezeksiyonu,

-Kolon Kanseri: Kolon rezeksiyonu,

-Rektum Kanseri: Rektum rezeksiyonu(TME),

-Karın içi Kanser Yayılımı için: Peritonektomi karın içi sıcak kemoterapi (HİPEC) yöntemleri ve diğer palyatif işlemler

-Laparoskopinin tanı, evreleme ve tedavi amaçlı kullanımı),

-Endokrin – meme cerrahisi (Tiroid Kanseri için: Tiroidektomi ,gerektiğinde boyun lenf bezlerinin diseksiyonu, Böbreküstü bezi kanseri: Adrenalektomi, Meme Kanseri İçin:Mastektomi + koltuk altı diseksiyonu, meme koruyucu cerrahi)

-Lumpektomi ve sentinel lenf nodu biyopsisisi) prosedürleri uygulanabilmektedir.

Aynı zamanda tüm ameliyatlar laparoskopik (kapalı) yöntemle yapılmaktadır. Bu sayede hastalar hastaneden erken taburcu olmaktadır. Ameliyat sonrası komplikasyonlar daha az olmakta ve estetik açıdan daha güzel sonuçlar doğurmaktadır.

Sayın Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Esat DUYMUŞ’ un başarılarının devamını dileriz…