Üniversitemiz Hastanesi Hasta Hakları Birim Sorumlusu Özgür Üregen tarafından Hatay ili içerisindeki çeşitli sağlık kuruluşlarında görev yapan Hasta Hakları Birim Sorumlularına eğitim verildi. Hasta Hakları Birimi’nde yeni görev alan birim sorumlularına Hasta Hakları Yönetmeliği, Hasta Hakları Uygulama Yönergesi ve bu uygulamalarla ilgili deneyimler aktarıldı. Ayrıca pratikte karşılaşılan bazı sorunlar ve çözüm önerileri üzerine bilgilendirmelerde bulunuldu.