Parkinson hastalığı Alzheimer’dan sonra en sık görülen 2. nörodejeneratif hastalık olup hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir. Dopamin eksikliği ya da işlevsizliğinden kaynaklanan hastalığın nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Tedavi aşamasında oldukça yüz güldürücü sonuçlar olmasına rağmen ilaç tedavisine belirli bir süre sonra tolerans geliştirilmesi sebebi ile çoklu ilaç kullanımı ve yüksek doz ilaç kullanımına başvurulmaktadır. Aşırı ilaç kullanımıysa vücut üzerinde olumsuz etkiler doğurmaktadır. Son dönemlerde Parkinson tedavisinde adından oldukça söz ettiren cerrahi yöntem ise Derin Beyin Stimülasyonu olarak bilinen Beyin Pili (DBS) yöntemidir. Bu yöntem sayesinde hedef noktalara elektriksel uyarı verilerek hastalığın semptomları durdurulmakta ve hastaların yaşam kalitesi önemli ölçüde artırılmaktadır. Tolerans gelişmesi durumunda da cihaz üzerinde uzaktan erişim ile yapılan yeni ayarlamalar ile etkinin sürekliliği sağlanmakta ve ilaç kullanımı önemli ölçüde azaltılarak oluşabilecek yan etkiler önlenmektedir.

Kliniğimizde 2017 yılından bu yana Prof. Dr. Yurdal Serarslan’ın önderliğinde uygulanmaya başlanan bu yöntem, son 2 senedir Beyin Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Emrah Kaya tarafından hastanemizde uygulanmaktadır. Son dönemlerde çalışmalarını hızlandıran Sayın Kaya hedefinin Hatay’da tedavi görmekte olan Alzheimer hastalarında da bu yöntemi kullanarak tedavide modern tekniklerin kullanımını hastanemiz ve memleketimizde yaygınlaştırmak olduğunu ifade etti.