Kadına yönelik şiddet, kadınlara yalnızca kadın oldukları için uygulanan ve kadınları etkileyen cinsiyete dayalı ayrımcılık ile fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmeleriyle veya acı çekmeleriyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel her türlü tutum ve davranışlardır. Dünyanın pek çok yerinde sıklıkla rastlanan bir insan hakları ihlalidir. Dünya Sağlık Örgütü, dünyada her üç kadından birinin hayatı boyunca fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kaldığını bildirmektedir. Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de kadına karşı şiddet önemli bir toplumsal sorundur. Ülkemizde kadınlar arasında yaşam boyu şiddete maruz kalma yaygınlığı oldukça yüksek olmakla beraber, yaşanan şiddet türleri; fiziksel şiddet %35,5, cinsel şiddet %12,0 ve duygusal şiddet %43,9 şeklindedir.
Şiddetin en yaygın biçimlerinden biri olan kadına yönelik şiddet, mücadele edilmesi gereken önemli bir sorun alanı olarak varlığını sürdürmektedir. 1999 yılında BM Genel Kurulu kararı ile kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla 25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” olarak ilan edilmiştir.
“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi Eğitim Koordinatörlüğü ve sosyal sorumluluk ekibi işbirliği ile SBF Hemşirelik Bölümü, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ABD öğretim elemanları Doç. Dr. Rabiye ERENOĞLU, Öğr. Gör. Cemile ONAT KÖROĞLU ve hemşirelik bölümü öğrencileri tarafından hastane personeline, hastalara, hasta yakınlarına ve öğrencilere farkındalık ve bilinçlendirme etkinliği yapılmıştır.